Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Akcse

Kisméretű török ezüstpénz, a törökök legfontosabb fizetőeszköze.

 

Caesar (Cézár)

Caius Julius Caesar -ra utaló rang,mely a császárt, és örökösét jelöli.

Julius Caesar köztudottan a történelem legnagyobb hadvezére, politikusa. A Római nép méltán volt büszke rá. Caesar fogadott fia, Octavius lett Róma első császára, Augustus néven. Ettől kezdve Augustus, és utódai felvették a Caesar nevet is! Az Augustus dinasztia kihalása után a császárok hatalmi címként használták...

 

Defter

A török hódoltság idején a török defterdár (adószedő) hivatalos jegyzéke.

 

Domitianus (Domiciánusz)

Uralkodott: 81-96

Az égvilágon semmi nemesi vonást nem örökölt apjától, Vespasianustól.

Rosszindulatú, kegyetlen, embergyűlölő császár hírében vonult be a történelembe. Összeesküvést szőttek ellene, végül egyetlen bizalmasát, a magántitkárát bérelték fel a meggyilkolására...

 

Fehérvári polgárok árulása

1553 -ban a török ostrom idején Varkocs György várkapitány kevés emberével is elszántan védi fejérvár várát... Gyakran kilovagolnak a várból portyára, rajtaütnek az alvó törökön, írtják a pogányt, fegyvereket, értékeket zsákmányolnak.

A gazdag polgárok vagyonukat, és életüket félvén - török jutalom reményében egy ilyen éjjeli kitörés alkalmával BEZÁRJÁK a visszatérő Varkocs, és katonái előtt a vár kapuját. A felocsúdott törökök így könnyedén sarokba szorítják, és lekaszabolják a katonákat, köztük a vár kapitányát is...

Fejérvár a töröké.

Mikor a polgárok a török ostromló sereg vezére, Szolimán elé álltak a jutalom reményében, a szultán -katonaként nem becsülvén, elítélvén az árulókat-  mindannyiukat kivégeztette!

 

Fibula

Gyakorlatilag díszes biztosítótű. Mivel a rómaiak nem ismerték a gombot, tűkkel, és fibulákkal rögzítették ruhájukat.

A fibula fejrészén egy 2 x 4 menetes rugóból "kinövő" tű van, melyet átszúrtak a ruha redőin, majd a fibula hátsó végén levő visszahajtott lemezbe akasztottak be.

 

Filoxéra

Szőlőgyökér-tetű, a szőlő gyökere a "csípése" nyomán elkorhad. Az 1860 -as években került Észak-Amerikából Franciaországba, majd onnan továbbterjedve 1875 -ben Magyarországra. A több, mint egy évtizeden át tartó járvány idején a filoxéra hazánk szőlőállományának közel kétharmadát elpusztította.

 

Gladius (gládiusz)

Latinul: kard.

A gladius hisponiencis - hispán (spanyolország őslakói) kard mintájára készült rövid vaskard, az ókori rómaiak fegföbb fegyvere. A klasszikus (gyalogsági) gladius pengéje 50 cm hosszúságú, a lovassági gladius (gladius equitesii) 76 cm pengehosszúságú. Mindkettő egykezes, szúró-vágó szálfegyver.

A cirkuszokban fellépő, harcművészeti - többnyire halálig tartó "játékokat" előadó rabszolgák, a gladiátorok is e fegyverről kapták a nevüket.
Gladiátor = kardmester.

 

Portya

Váratlan rajtaütés -többnyire éjjel- melynek az ellenség "ritkítása", foglyok szöktetése, illetve zsákmányszerzés a célja. A portyákra általában engedély nélkül szöktek meg a legelszántabb katonák.

 

Senatus (szenátus)

A latin senex, vagyis öreg szóból ered.

A senatus eredetileg a latin törzsekben a VÉNEK TANÁCSA. Később a senatus a gazdag családok ELIT tagjaiból tevődött ki. A köztársaság hagyományait követendő, a senatus a császár felett állt hatalom terén, mint a nép képviselője. Gyakorlatban családjaik által gyakran megfélemlítették, befolyásolták a szenátorokat a császárok, és a korrupció sem volt ismeretlen...

A kegyetlen császárok, és a senatus közt állandóan dúló háborúskodás istentelen módszerei, és tevékenységei szolgáltak alapjául a később Szicíliában létrejött, és azóta sajnos világszerte működő maffiának...

 

Sestertius (szeszterciusz)

Nem szerepel ugyan feljegyzéseimben a sestertius kifejezés, de gyakran megkérdik tőlem, mi is az...?

Nos, nem megyek bele a történetébe -ez bonyolult kissé, mivel eredetileg ezüst érme.

Lényegében a római császárság legfontosabb fizetőeszköze. Átlag 36 - 40 mm átmérőjű, 20 - 25 g súlyú sárgaréz pénzérme. Az előlapján a császár babérkoszorús portréja, a hátlapján istenalak, politikai szimbólum, ritkábban portré látható. E pénzek veretése a senatus felelőssége volt, melyet fel is tüntettek az érmék hátlapján: S C rövidítés formájában. Jelentése: Senatus Consulto - Senatus fennhatósága. Az igen korai időkben előfordult, hogy a hátlapon mindössze ez a rövidítés volt látható. A sestertiusokat kizárólag Róma városában verték.

 

Terra sigillata (terra szigillata)

(a terra= föld, és a signo= jel, kép szavakból)

I. - II. századi díszes, igen nagy értékű asztali kerámia, illetve mécses.

Vérvörös, vagy bordó agyagból készült, melyet a Rajna és a Pó folyók medréből termeltek.

Jellemzően az egész külső felülete mesterien kidolgozott domborművekkel díszített. Fényes, kemény (porcelánszerű) máz került rá, amely szintén a kerámia anyagából készült.

A talpán feltüntették a kerámiát készítő mester nevét, és műhelyének azonosító jelét is.

A szegényebb rétegeknek készültek úgynevezett hamis sigillaták is. Ezek közönséges narancsszínű agyagból készültek,csupán a máz volt "eredeti" sigillata bevonat, amely jellemzően átütött, hamar lekopott. Ezeknek a díszítése is szegényesebb volt.

A terra sigillata az Etruszk (a rómaiak ősei) bucchero, vagy másnéven: fekete arany edények "továbbszépített" utóda. A bucchero szénfekete agyagból készült, domborműves edény, korsó, mécses, stb...

 

Vespasianus (Veszpasziánusz)

(A XIX. sz. -ban,és a  XX. sz. elején írott tanulmányokban Veszpázián néven említik)

Júdeai adószedő, és helytartó család sarja.

A 69 -es polgárháború végén Vitellius (Vitelliusz), a trónbitorló "császár" alkut kötött katonáival - ha hatalomra segítik, szabadon fosztogathatnak Rómában... A katonák éltek a lehetőséggel, ennek következtében tűzvész tőrt ki a városban, mely csaknem akkora károkat okozott, mint Nero (Néró) idejében. Ez időben Antoninus Primus (Antoninusz Primusz), a Pannóniai légiók parancsnoka is elindult a város védelmére. Végül ostrommal bevette a várost, mely csatározás további hatalmas pusztulást okozott az "örök városban". Közben a senatus kérésére Vespasianus, aki épp a Júdeai szabadságharc leverésével volt elfoglalva, hazatért Rómába. Antoninus Primus a senatussal karöltve felajánlotta Vespasianusnak a trónt...

Hogy mindennek miért is van jelentősége? Vespasianus erejét hivatott mutatni, mekkora káoszt, és romhalmazt vett át, s melyet rövid idő alatt feltámasztott! Tízévi uralkodása idején a római birodalom fénykorának egy szakasza zajlott le...

A birodalom történetének egyik legjobb császára volt...